West Station Investment

Nazwa Spółki: West Station Investment spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Siedziba: Warszawa, ul. Konstruktorska 13, Kod pocztowy: Warszawa 02-673
KRS: Wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000382274
NIP 521-35-98-981
REGON: 142886338
Kapitał: pokryty w całości i wynosi 105.307.000,00 złotych
Adres korespondencyjny
PL Warszawa, ul. Konstruktorska 13, 02-673
tel.: +48-22-203 44 20, fax: +48-22-203 44 21

Plan Podziału spółki przez wydzielenie